PROJEKT „NOWA PRACA Z KSSE” – DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Loading...
Loading...
Loading...

PROJEKT „NOWA PRACA Z KSSE” – DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

BCP Opublikowane: 1 lipca, 2021


Do projektu mogą zgłosić się osoby zamieszkałe/pracujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

–        są osobami zwolnionymi lub

–        są osobami przewidzianymi do zwolnienia lub

–        są osobami zagrożonymi zwolnieniem.

z przedsiębiorstw z przyczyn niedotyczących pracownika.

KSSE zaprasza do udziału w ścieżce samozatrudnienia w/w projektu, w ramach której można uzyskać środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 

Liczba miejsc w naborze uzupełniającym w ramach ścieżki samozatrudnienia wynosi 10.

W ramach projektu wyłonieni Uczestnicy mają możliwość skorzystania z następującego wsparcia:

a)    Doradztwo zawodowe

b)    Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

c)    Wsparcie oficera dotacyjnego w technicznym przygotowaniu biznesplanu

d)    Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23.050,00 zł

e)    Wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone w kwocie 2.800,00 zł miesięcznie wypłacane przez 12 miesięcy, na pokrycie kosztów bieżących firmy.

Dokumenty można składać do 06.08.2021 roku.

Więcej szczegółów i informacji znajdą Państwo na stronie projektu https://www.ksse.com.pl/aktualnosci  

Dokumenty znajdują się do pobrania znajdują się na stronie: www.ksse.com.pl/dokumenty-do-pobrania .

Mając na uwadze zapisy Regulaminu konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20, projekt w szczególny sposób uwzględnia udział pracowników/byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych i przedsiębiorstw kooperujących z górnictwem z województwa śląskiego, tj. stosuje wobec nich preferencyjne kryteria rekrutacji – możliwość uzyskania dodatkowych punktów.

KSSE zaprasza do kontaktu zainteresowane osoby pod numerem telefonu tel.:
+48 789 057 423 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: nowapraca@ksse.com.pl.

Projekt „Nowa praca z KSSE” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content