O nas

Loading...
Loading...
Loading...

Kim jesteśmy?

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości jest organizacją pozarządową działającą od kwietnia 1994r.

Skutecznie i profesjonalnie redystrybuujemy środki, które służą otwieraniu oraz rozwijaniu firm i podmiotów ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa śląskiego. Wspieramy instrumentami finansowymi rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Oferujemy środki na działania, napędzamy rozwój społeczności lokalnych. Naszą pracą chcemy wpływać na to, aby lokalna przedsiębiorczość była silna, doinwestowana, konkurencyjna i aby miała środki finansowe, by wzrastać.

Misja BCP

work-suit

Jakie są nasze cele?

Cele BCP

  • wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości,
  • aktywne zwalczanie bezrobocia poprzez udzielanie pomocy osobom bezrobotnym,
  • podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych w zakresie wspomagania przedsiębiorczości,
  • rozwój potencjału gospodarczego regionu oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej

Aktualności BCP

Sprawdź najnowsze aktualności Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości.

work-place

work-office

Kto może skorzystać?

Dla kogo pracujemy

    Z działań Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości mogą skorzystać:
  • mikro, mali i średni przedsiębiorcy: INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, FUNDUSZ POŻYCZKOWY;
  • przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, a także osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w zakresie tworzenia przedsiębiorstw społecznych: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ obszaru bielskiego;
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grupy nieformalne planujące realizację lokalnych inicjatyw: Śląskie NOWEFIO.
  • osoby indywidualne i instytucje w zakresie realizowanego przez nas obecnie wsparcia projektowego: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie do szkoleń – oferta dla MŚP.

Skip to content