O nas

Loading...
Loading...
Loading...

Kim jesteśmy?

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” jest organizacją pozarządową typu “non-profit” działającą od kwietnia 1994r.

Pracujemy dla zadowolenia i korzyści naszych klientów

Misja Stowarzyszenia

work-suit
Jakie są nasze cele?

Cele Stowarzyszenia

  • wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości,
  • aktywne zwalczanie bezrobocia poprzez udzielanie pomocy osobom bezrobotnym,
  • podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych w zakresie wspomagania przedsiębiorczości,
  • rozwój potencjału gospodarczego regionu oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej

Aktualności BCP

Sprawdź najnowsze aktualności Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości.

work-place

work-office
Kto może skorzystać?

Dla kogo pracujemy

    Z działań Stowarzyszenia "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości" mogą skorzystać:
  • mikro, mali i średni przedsiębiorcy: INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, FUNDUSZ POŻYCZKOWY;
  • przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, a także osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w zakresie tworzenia przedsiębiorstw społecznych: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ obszaru bielskiego;
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grupy nieformalne planujące realizację lokalnych inicjatyw: Śląskie NOWEFIO.
  • osoby indywidualne i instytucje w zakresie realizowanego przez nas obecnie wsparcia projektowego: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie do szkoleń – oferta dla MŚP.

Skip to content