Inkubator

Loading...
Loading...
Loading...

Inkubator przedsiębiorczości

  Oferta Inkubatora to:

 • Pomieszczenia biurowe.
 • Oferowanie szeregu usług wspierających biznes.
 • Do dyspozycji sala konferencyjno-szkoleniowa
 • Tworzenie niepowtarzalnej atmosfery współpracy, wymiany doświadczeń, wzajemnej pomocy i dodatkowej szansy wspólnych przedsięwzięć.
 • Promowanie przedsiębiorczości jako aktywną formę przeciwdziałania bezrobociu i tworzenia nowych miejsc pracy.
 • Pomaganie w usuwaniu barier przy tworzeniu i rozwoju małych przedsiębiorstw szczególnie w początkowym, najtrudniejszym okresie
Gdzie?

Siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości znajduje się w Bielsku-Białej przy ul. Zacisze 5.

Dla kogo?
  Zapraszamy do współpracy:
 • istniejące firmy (usługowe, handlowe, produkcyjne)
 • osoby rozpoczynające działalność gospodarczą
work-office

Punkt wsparcia przedsiębiorczości

Planujesz założyć firmę lub prowadzisz własny biznes? W ramach punktu wsparcia przedsiębiorczości uzyskasz informacje na temat uruchamiania i finansowania swojego biznesu.

Wirtualne Biuro

W ramach usługi biura wirtualnego Inkubatora przedsiębiorczości BCP otrzymujesz adres do rejestracji swojej firmy, adres do korespondencji oraz kompleksową obsługę korespondencji. Dodatkowo otrzymujesz dostęp do salek konferencyjnych w Inkubatorze.

work-place
work-office

Wolne pomieszczenia

BCP w ramach prowadzonego Inkubatora Przedsiębiorczości dysponuje wolnymi lokalami biurowymi na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

Aktualności

Sprawdź najnowsze aktualności Inkubatora Przedsiębiorczości.

work-place

Cennik usług

Wynajęcie sali konferencyjnej (ceny netto)

Za dwie pierwsze godziny

65 zł / za godzinę

 • płatność za każdą rozpoczętą godzinę
 • oferta tylko do 2-ch pierwszych godzin wynajmu

Za każdą następną godzinę

60 zł / za godzinę

 • płatność za każdą rozpoczętą godzinę
 • oferta tylko powyżej 2-ch pierwszych godzin wynajmu

Wynajem dzienny

350 zł / dzień

 • ryczałt dzienny
 • do 8 godzin wynajmu

Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

Administratorem Twoich i danych osobowych jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Zacisze 5; 43-300 Bielsko-Biała, kontakt mailowy pod adresem: sekretariat@bcp.org.pl Twoje dane osobowe z monitoringu będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu

a) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w oparciu o uzasadniony interes Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO,

b) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie przepisów prawa tj. art. 22 ² ustawy kodeks pracy

Administrator przetwarza Twój wizerunek. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt 3 będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Bootstrap Themes
Skip to content