Konkurs ,,Integracja społeczna i zawodowa obywateli Ukrainy”

Loading...
Loading...
Loading...

Konkurs ,,Integracja społeczna i zawodowa obywateli Ukrainy”

BCP Opublikowane: 9 października, 2023

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na projekty dotyczące wsparcia ,,Integracji społecznej i zawodowej obywateli Ukrainy przybyłych do Polski w wyniku wojny w Ukrainie” przebywających w wyniku wojny na terenie subregionu południowego województwa śląskiego.

Pula środków przeznaczona na konkurs wynosi 18 000 zł i pochodzi ze środków własnych Stowarzyszenia. W wyniku konkursu wyłonionych zostanie dwóch Realizatorów – każdy z nich otrzyma 9000 zł na realizację swojego projektu. Przekazanie środków finansowych przez Stowarzyszenie nastąpi po zrealizowaniu przez Realizatora zadania na podstawie wystawionej przez Realizatora faktury sprzedaży.

Informacje o konkursie zawiera Regulamin.

Wnioski należy składać w terminie do 20.10.2023 na załączony wzorze.

Skip to content