Deklaracja dostępności

Loading...
Loading...
Loading...

Deklaracja Dostępności

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.bcp.org.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-01

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Wybrane dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, zostały wykonane w kilku komórkach organizacyjnych co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt.
 • Do opublikowanych na stronie skanów dokumentów udostępniona została wersja alternatywna.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Dodatkowo dokumenty publikowane na stronie www.bcp.org.pl mogą być częściowo niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Pochodzą z różnych źródeł.
 • Są to dokumenty bardzo obszerne i złożone.
 • Ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt.
 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innych instytucjach.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2024-02-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-19.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

 • Adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść.
 • Swoje imię i nazwisko.
 • Swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail).
 • Informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Na stronie internetowej https://bcp.org.pl są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Marcin Sanetra. Możesz skontaktować się z nim mailowo – marcin.sanetra@bcp.org.pl lub telefonicznie – 334960230.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia – wejścia są z poziomu chodnika, bez progów. Oba wejścia usytuowane są od ulicy Zacisze (do której wjazd jest wyłącznie od ulicy Aleksandrowickiej). Przed budynkiem znajduje się parking, w tym wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. Obydwa wejścia prowadzą do windy wewnątrz budynku. Natomiast wejście z prawego boku budynku (patrząc na budynek od strony wejścia głównego/parkingu), jest dostosowane (jego szerokość) do potrzeb osób na wózkach.
 • Przed drzwiami wejściowymi znajdują się dzwonki z piktogramem osoby z niepełnosprawnością, przeznaczone dla osób, mających problem z samodzielnym wejściem, otwarciem drzwi wejściowych.
 • Biuro obsługi klienta znajduje się na pierwszym piętrze (pokój numer 14). Pracownik Biura udziela informacji dotyczących lokalizacji pomieszczeń w budynku oraz godzin pracy BCP.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia, w tym toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdująca się na pierwszym piętrze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna.
 • W budynku nie ma oznaczeń wykorzystujących j. Braill’a, w przypadku chęci skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby (min. 3 dni robocze przez planowanym spotkaniem).

Aby skutecznie komunikować się z nami można również:

 • Napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Zacisze 5; 43-300 Bielsko-Biała.
 • Wysłać e-mail na adres: stowarzyszenie@bcp.org.pl.
 • Skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 33 496 02 00.
 • Skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie BCP w godzinach urzędowania 8:00-16:00.

Aplikacje mobilne

Nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Skip to content