FAQ

Loading...
Loading...
Loading...

Komisja Pożyczkowa zbiera się raz w tygodniu (poniedziałek) i podejmuję decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu złożonego wniosku. Według regulaminu funduszu pożyczkowego obowiązuje termin 15 dni od daty złożenia wniosku do momentu uzyskania decyzji Komisji pożyczkowej. Okres ten najczęściej jest krótszy i średnio można uzyskać decyzję do 7 dni roboczych.

Pożyczkę można przeznaczyć na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą tj. na środki inwestycyjne, środki trwałe lub obrotowe oraz bieżące koszty działalności firmy.

Tak, wszystkie pożyczki wymagają zabezpieczenia niezależnie od wnioskowanej kwoty. Każdorazowo wymagany jest weksel in blanco (podpisywany przez przedsiębiorcę, poręczycieli i ich współmałżonków) oraz jedna z następujących form zabezpieczenia:
a) poręczenie osób trzecich lub Funduszy Poręczeniowych,
b) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych,
c) hipoteka na nieruchomości,
d) przewłaszczenie wraz z cesją ubezpieczenia

Tak, w każdym momencie można dokonać wcześniejszej- całkowitej, bądź częściowej spłaty pożyczki bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Skip to content