Pożyczki BCP

Loading...
Loading...
Loading...
work-suit

Warunki finansowe pożyczki

  • Kwota pożyczki od 5.000 zł do 300.000 zł,
  • Okres spłaty do 5 lat z możliwością karencji w spłacie rat do 6 miesięcy,
  • Oprocentowanie już od 7%,
  • Spłata pożyczki dokonywana wg zasady równa rata, malejące odsetki.
  • Prowizja 2%

Oprocentowanie Pożyczki

  • pożyczka udzielona na 1 rok: 7%,
  • pożyczka udzielona na 2 lata: 7,5%,
  • pożyczka udzielona na 3 lata: 8%,
  • pożyczka udzielona na 4 lata: 8,5%,
  • pożyczka udzielona na 5 lat i więcej: 9%,
work-place

Kto może się ubiegać?

Fundusz udziela pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób pracujących i bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Udzielona pożyczka jest częścią systemu wsparcia Mikro i Małych Przedsiębiorstw budowanego w Polsce przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 działanie 1.2 -Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pożyczka nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Skip to content