„LEKCJA:ENTER – 4. NABÓR WNIOSKÓW”

Loading...
Loading...
Loading...

„LEKCJA:ENTER – 4. NABÓR WNIOSKÓW”

BCP Opublikowane: 11 czerwca, 2021

10 czerwca zostaje uruchamiamy IV nabór wniosków do Konkursu grantowego

Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz stosowania  aktywizujących metod nauczania podczas lekcji.

IV nabór wniosków grantowych ma charakter ciągły. Wnioski będą oceniane według kolejności ich złożenia. Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie projektu.

O wsparcie finansowe w projekcie „Lekcja:Enter” mogą ubiegać się:

  • placówki doskonalenia nauczycieli
  • organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
  • jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
  • szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli

Operator ma prawo zamknąć nabór w sytuacji wyczerpania liczby nauczycieli pozostających do przeszkolenia w ramach projektu. Informacje o zamknięciu konkursu grantowego będą publikowane na stronie projektu. 

Podmiot ma możliwość składania wniosku na jedno województwo lub wniosku na kilka województw jednocześnie. Nie ma limitów co do liczby składanych wniosków oraz liczby zawieranych partnerstw.

Nabór wniosków w ramach konkursu grantowego  prowadzony jest na terenie województw:

  • mazowieckiego
  • śląskiego
  • warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego

Minimalna kwota grantu to 200 000 zł, a maksymalna – 450 000 zł.

Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela wynosi 545 zł.

Wkład własny nie jest wymagany.

Okres realizacji projektu grantowego wynosi od 6 do 18 miesięcy. 

Wnioski muszą być złożone nie później niż 2 miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu.

Zachęcamy do kontaktu na adres email: kontakt@lekcjaenter.pl
Strona projektu:  https://lekcjaenter.pl/ 

Skip to content