Nabór wniosków do programu Śląskie NOWEFIO 2024-2026

Loading...
Loading...
Loading...

Nabór wniosków do programu Śląskie NOWEFIO 2024-2026

Magda Makarowa-Mycek Opublikowane: 13 czerwca, 2024

Informacja o naborze wniosków wraz z zestawem wymaganych logotypów: Komitet do spraw pożytku publicznego, NIW, Nowe Fio oraz realizatorów projektu: BCP oraz CRIS

W środę 5 czerwca rozpoczął się nabór wniosków do programu grantowego Śląskie NOWEFIO 2024-2026 realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Wnioski należy składać w generatorze witkac.pl do 28 czerwca 2024r. roku do godziny 12.00.

Program Śląskie NOWEFIO to szansa na pozyskanie grantów w wysokości do 6.250 tys. zł w dwóch konkursach na realizację lokalnych inicjatyw oraz na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych.

Uprawnionymi do wnioskowania są młode i lokalne organizacje pozarządowe z terenu województwa śląskiego, których kwota przychodów za ostatni rok obrotowy nie przekroczyła 50 tys. zł. Organizacje pozarządowe mogą wnioskować o granty na lokalne inicjatywy lub na rozwój instytucjonalny.

Wnioskodawcami mogą być również grupy nieformalne składające się z minimum 3 pełnoletnich osób mieszkających w województwie śląskim, a także grupy nieformalne wraz z patronem (tzn. z inną organizacją pozarządową). Grupy nieformalne mogą wziąć udział wyłącznie w konkursie na realizację lokalnych inicjatyw. Dotacje na działania można przeznaczyć na dofinansowanie inicjatyw w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.

Operatorami konkursu jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika.

Więcej informacji na stronie: www.fio.bcp.org.pl oraz na profilu na Facebook’u „Śląskie NoweFio”.

Kontakt:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości tel. 699 713 353, 699 713 283, fio@bcp.org.pl

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych tel. 32 739 55 12, 32 423 70 34, fio@cris.org.pl

Skip to content