NOWA WERSJA BAZY KONKURENCYJNOŚCI – BEKA2021

Loading...
Loading...
Loading...

NOWA WERSJA BAZY KONKURENCYJNOŚCI – BEKA2021

BCP Opublikowane: 3 sierpnia, 2020

Pod koniec sierpnia 2020r. planowane jest wdrożenie nowej aplikacji  – systemu informatycznego, służącego realizacji zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

BEKA2021 zastąpi dotychczasową Bazę konkurencyjności

W dniu wdrożenia narzędzia zostanie zablokowana możliwość dodawania kolejnych ogłoszeń   w ramach obecnej platformy, a ogłoszenia dotychczas opublikowane w bazie będą przeniesione do jej archiwum (archiwum.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) – na stronie internetowej obecnie używanej aplikacji zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

Nowa baza będzie używana zarówno w obecnej, jak również w przyszłej perspektywie finansowej (tj. 2021-2027).

Główny jej atut –  możliwość składania ofert w odpowiedzi na ogłoszenia przez potencjalnych wykonawców oraz zintegrowanie z systemami informatycznymi, które będą wspierać realizację perspektywy 2021-2027.

WAŻNE

Dostępna jest już wersja szkoleniowa nowej Bazy konkurencyjności (BK2021)

Szczegółowe informacje są dostępne TUTAJ

Skip to content