OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. BENEFICJENCI, WNIOSKODAWCY I EKSPERCI RPO WSL NIE BĘDĄ MOGLI PODPISYWAĆ DOKUMENTÓW PRZY POMOCY CERTYFIKATÓW WYDANYCH PRZEZ CC SEKAP

Loading...
Loading...
Loading...

OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. BENEFICJENCI, WNIOSKODAWCY I EKSPERCI RPO WSL NIE BĘDĄ MOGLI PODPISYWAĆ DOKUMENTÓW PRZY POMOCY CERTYFIKATÓW WYDANYCH PRZEZ CC SEKAP

BCP Opublikowane: 6 sierpnia, 2020

31 sierpnia 2020 r. zakończy swoją działalność Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI), w ramach którego działa Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP). Tym samym wszystkie certyfikaty i zaświadczenia certyfikacyjne wydane przez CC SEKAP stracą ważność.

Platforma SEKAP będzie dalej działać z możliwością podpisywania dokumentów przy pomocy:

  • podpisów weryfikowanych kwalifikowanym certyfikatem
    lub
  • podpisów składanych poprzez profil zaufany.

Dokumenty podpisane przy pomocy aktualnych certyfikatów CC SEKAP przed 1 września będą weryfikowane pozytywnie również po tej dacie.

Zarządzanie platformą SEKAP od ŚCSI przejmie Departament Cyfryzacji i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego.

W związku z unieważnieniem certyfikatów wydawanych przez CC SEKAP wkrótce zostaną zaktualizowane wszystkie dokumenty konkursowe, które w swojej treści zawierały informacje dopuszczające składanie podpisu przy użyciu CC SEKAP.

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/koniec_dzialalnosci_centrum_certyfikacji_sekap

Skip to content