OWES wspiera Ukraińców

Loading...
Loading...
Loading...

OWES wspiera Ukraińców

BCP Opublikowane: 10 sierpnia, 2022

Szanowni Państwo, nasz OWES pozyskał dodatkowe dofinansowanie z przeznaczeniem na tzw. „mechanizm zakupów interwencyjnych” w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Dodatkowe środki w wysokości 300tys. zł.

Rozszerzenie mechanizmu pozwoli na przekazanie osobom potrzebującym dodatkowego wsparcia oraz zwiększy wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej (PES), które już teraz, w sposób spontaniczny, angażują się w działania pomocowe. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) powinny otrzymać możliwość kupowania produktów i usług oraz nieodpłatnego przekazywania ich na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Na co?

Wsparcie do osób przybyłych do Polski w związku z konfliktem na Ukrainie, poza pomocą materialną w zakresie produktów (np. dostarczania posiłków –  wyłącznie jeśli osoby nie korzystały z innych publicznych źródeł na ten cel), mogą obejmować także różnego rodzaju usługi np. usługi opiekuńcze, usługi rehabilitacyjne, usługi opieki nad dziećmi, usługi transportowe i inne.

Wsparcie to będzie przekazywane nieodpłatnie za pośrednictwem instytucji czy organizacji pomocowych (zgłaszających zapotrzebowanie).

UWAGA! Rodzaj wsparcia, które otrzymuje dana osoba nie może się powielać ze wsparciem już kiedyś realizowanym na rzecz tej osoby.  

Ważne: nie jest możliwy zakup od PES produktów z następujących kategorii:

  1. leki;
  2. broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.);
  3. broń biała;
  4. hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania;

Organizacje pozarządowe i instytucje pomocowe z terenu subregionu południowego woj. śląskiego zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania na wsparcie osób z Ukrainy (w formie formularza zapotrzebowania). Zgłoszenia należy wysyłać w formie skanu mailem na adres owes@bcp.org.pl w  terminie od 11.08.2022 do 19.08.2022.

Szczegóły na www.owes.bcp.org.pl  

Skip to content