POPOJUTRZE 2.0. – CENTRUM INKUBOWANIA INNOWACJI SPOŁECZNYCH W OBSZARZE EDUKACJI.

Loading...
Loading...
Loading...

POPOJUTRZE 2.0. – CENTRUM INKUBOWANIA INNOWACJI SPOŁECZNYCH W OBSZARZE EDUKACJI.

BCP Opublikowane: 26 lutego, 2021

POPOJUTRZE 2.0 – Rusza rekrutacja!

Już 26 lutego rozpoczyna się II nabór do projektu POPOJUTRZE 2.0. – Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych w obszarze edukacji. Program ma na celu rozwój nowatorskich rozwiązań dla edukacji formalnej oraz pozaformalnej na każdym etapie życia człowieka.

Do zdobycia są 72 granty, każdy o wartości 60 000 PLN.

Zapraszamy do udziału w naborze II, III i IV:

  • Nabór II – od 26 lutego do 12 marca 2021
  • Nabór III – planowany na sierpień 2021
  • Nabór IV – planowany na luty 2022

Szczegóły dostępne są na stronie projektu: www.popojutrze2.pl

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

W projekcie może wziąć udział każdy – zarówno osoby fizyczne jak i instytucje – wymogiem jest stworzenie minimum 2 osobowego zespołu. W praktyce pomysł może zgłosić instytucja, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo niezależnie od branży, żłobek, przedszkole, szkoła, ale także grupa nauczycieli, dydaktyków, trenerów, edukatorów, rodziców.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ GRANT?

Grant można przeznaczyć na projektowanie i testowanie MIKROINNOWACJI. Projektowanie innowacji to zazwyczaj czas pracy autorów innowacji nad rozwiązaniem a także sfinansowanie pracy ekspertów, grafików, czy innych osób pomagających tworzyć innowacje. Testowanie w zależności od rozwiązania to próbne lekcje, demo szkolenia, a także testy w sieci. Nie ma zamkniętego katalogu, jest budowany dla każdej innowacji z osobna.

Projekt ma charakter społeczny – poszukiwane są więc takie innowacje, które będą zawieszone na stronie inkubatora i służyć społeczeństwu na zasadach określonych w creative commons.  

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Skip to content