POPOJUTRZE 2.0. – RUSZA III NABÓR WNIOSKÓW!

Loading...
Loading...
Loading...

POPOJUTRZE 2.0. – RUSZA III NABÓR WNIOSKÓW!

BCP Opublikowane: 19 sierpnia, 2021

Popojutrze 2.0 Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych w obszarze edukacji ogłosił termin kolejnego naboru wniosków, który będzie trwał od 23 sierpnia do 6 września.

Hasłem przewodnim III naboru jest SZKOŁA JUTRA – rozwój kompetencji przyszłości, tworzenie przestrzeni, narzędzi i produktów sprzyjających przyswajaniu wiedzy.

W projekcie POPOJUTRZE 2.0 może wziąć udział niemal każdy – zarówno osoby fizyczne jak i instytucje – wymogiem jest jedynie stworzenie minimum 2 osobowego zespołu pracującego nad innowacją. W praktyce pomysł może zgłosić żłobek, przedszkole, szkoła, ale także grupa nauczycieli, dydaktyków czy nawet rodziców.

Do zdobycia są 72 granty, każdy o wartości 60 000 PLN.

Kolejny nabór planowany jest na miesiąc luty 2022.

POPOJUTRZE to jedyny inkubator w Polsce wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania Innowacji Społecznych w obszarze KSZTAŁCENIA.

Szczegóły dostępne są na stronie projektu: www.popojutrze2.pl

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ GRANT?

Grant można przeznaczyć na projektowanie i testowanie MIKROINNOWACJI. Projektowanie innowacji to zazwyczaj czas pracy autorów innowacji nad rozwiązaniem a także sfinansowanie pracy ekspertów, grafików, czy innych osób pomagających tworzyć innowacje. Testowanie w zależności od rozwiązania to próbne lekcje, demo szkolenia, a także testy w sieci. Nie ma zamkniętego katalogu, jest budowany dla każdej innowacji z osobna.

Projekt ma charakter społeczny – poszukiwane są więc takie innowacje, które będą zawieszone na stronie inkubatora i służyć społeczeństwu na zasadach określonych w creative commons.  

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Skip to content