CSR – Celuj w Swój Rozwój (2015)

Loading...
Loading...
Loading...

Stowarzyszenie realizowało w 2015 roku Projekt CSR – Celuj w Swój Rozwój – FIO finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W jego merytoryczną realizację zaangażowano również partnera biznesowego Firmę Rekord Systemy Informatyczne. W ramach tego Projektu Stowarzyszenie inkubowało innowacje społeczne – partnerstwa społeczno-prywatne poprzez działania edukacyjne , tworzenie bazy potrzeb biznesu i edukację MŚP i NGO w zakresie tworzenia wspólnych inicjatyw w kierunku zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju organizacji.

Finałem projektu CSR – Celuj w Swój Rozwój – FIO było zorganizowanie pierwszego na Podbeskidziu OPEN SPACE TECHNOLOGY, gdzie stworzono przestrzeń do dialogu międzysektorowego, uwalniania kreatywności, samoorganizacji i wypracowania wspólnych projektów inwestycji społecznych.

Aktualną ofertę dla organizacji pozarządowych znajdziesz w realizowanych przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości projektach: www.bcp.org.pl/projekty/

Skip to content