CSR – Celuj w Swój Rozwój – FIO

Loading...
Loading...
Loading...

Stowarzyszenie realizowało w 2015 roku Projekt finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W jego merytoryczną realizację zaangażowano również partnera biznesowego Firmę Rekord Systemy Informatyczne. W ramach tego Projektu Stowarzyszenie inkubowało innowacje społeczne – partnerstwa społeczno-prywatne poprzez działania edukacyjne , tworzenie bazy potrzeb biznesu i edukację MŚP i NGO w zakresie tworzenia wspólnych inicjatyw w kierunku zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju organizacji. Finałem było zorganizowanie pierwszego na Podbeskidziu OPEN SPACE TECHNOLOGY, gdzie stworzono przestrzeń do dialogu międzysektorowego, uwalniania kreatywności, samoorganizacji i wypracowania wspólnych projektów inwestycji społecznych.

Skip to content