Dotacje na działalność gospodarczą – Droga do własnej firmy (2010/2011)

Loading...
Loading...
Loading...

Projekt Droga do własnej firmy – Projekt 6.2 2010/2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt był realizowany od 03.2010 do 12.2011r.

Droga do własnej firmy to pierwszy projekt realizowany przez Stowarzyszenie, który miał na celu wesprzeć finansowo, szkoleniowo oraz doradczo osoby planujące założenie działalności gospodarczej.

100 plakatów i 1000 ulotek  trafiło do mieszkańców subregionu południowego  – powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielska-Białej) do których adresowany był projekt.

Zakładano, że do projektu przystąpią 32 osoby, a udzielone zostaną minimum  24 dotacje. Z analiz sytuacji na rynku wynikało, że szczególnym wsparciem powinny zostać kobiety oraz osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich.

Grupa Uczestników rozpoczęła  udział w projekcie od spotkania integracyjnego, które zaowocowało nie tylko aktywnym udziałem w szkoleniach, ale również nawiązaniem kontaktów poza projektem
i współpracą na polu biznesowym.

Po przygotowaniu Indywidualnych Planów Działania Uczestnicy Projektu przystąpili do 80- godzinnego etapu szkoleń z zakresu procedur zakładania działalności gospodarczej, elementów marketingu i zarządzania, księgowości, podatków i ubezpieczeń w małej firmie, ewidencji księgowej oraz obowiązków względem ZUS i Urzędu Skarbowego.

Wiedza teoretyczna stanowiła istotny wstęp do pracy nad biznesplanem pomysłu, który był podstawą decyzji o otrzymaniu dofinansowania – w kwocie maksymalnej 32 tys. zł.

Projekt zakładał, iż udzielonych zostanie 26 dotacji w pełnej kwocie, jednak dzięki racjonalnie oszacowanym potrzebom Uczestników pieniędzy wystarczyło dla wszystkich.

Na rynku pojawiło się 31 nowych firm świadczących usługi minikoparką, księgowe, rehabilitacyjne, mechaniczne (naprawa pojazdów), prawne , turystyczne, geodezyjne, kosmetyczne, psychologiczne. Powstała szkoła języków obcych, studio architektoniczne, tatuażu, wizażu oraz pracownia kowala itd..

Pierwszy rok funkcjonowania na rynku młodych przedsiębiorców ułatwiło wsparcie pomostowe (podstawowe i przedłużone) z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów oraz pomoc doradców biznesowych.  

Wiele z tych firm funkcjonuje z powodzeniem do dziś.

Skip to content