Dotacje na działalność gospodarczą – Krok do własnej firmy (2011/2012)

Loading...
Loading...
Loading...

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt był realizowany od 05.2011 do 03.2013r.

Krok do własnej firmy był projektem adresowanym do mieszkańców powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielska-Białej. Za cel przyjęto umożliwienie startu osobom mającym pomysł na własny biznes, którym prócz środków finansowych brakowało wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Była to szansa dla zmotywowanych do działania zarówno kobiet jak i mężczyzn w wieku od 18 do 34 roku życia oraz grupy 45+, pozostających bez zatrudnienia. Uznano, że osoby w tych przedziałach wiekowych mają największe trudności ze znalezieniem pracy, a jednocześnie wykazują chęć działania.

Po dwuetapowej rekrutacji do projektu przystąpiły 32 osoby, które zostały objęte wsparciem doradczym i szkoleniowym. Pierwszym krokiem było spotkanie integracyjne, które miało na celu poznanie się grupy, a przy okazji wzmocnienie kreatywności i chęci wspólnego działania. Okazji do wspólnych spotkań przyszłych przedsiębiorców było więcej, ponieważ kolejnym etapem projektu było 80-godzin szkoleń podzielonych na dwa bloki tematyczne:

– Prowadzenie własnej firmy krok po kroku – zakres tematyczny od procedur zakładania działalności gospodarczej, przez elementy marketingu i zarządzania po przygotowanie do pracy nad biznesplanem własnego pomysłu.

– Księgowość, podatki i ubezpieczenia w małej firmie i to od ewidencji księgowej do obowiązków względem ZUS i Urzędu Skarbowego.

Wsparcie pomostowe pozwalało na opłacenie składki ZUS oraz innych kosztów bieżących takich jak np.: czynsz, opłaty abonamentowe.

W trakcie pierwszego roku działalności młodzi przedsiębiorcy mogli korzystać z pomocy doradców biznesowych.

Dodatkowo w trakcie pierwszego roku działalności młodzi przedsiębiorcy mogli korzystać z bezpłatnej pomocy doradców biznesowych.

W ramach trzeciej edycji projektu Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej zarejestrowanych zostało  31 nowych firm w tym m.in.:

W Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pojawiło się 31 nowych firm w tym m.in.: gabinet terapii dziecięcej, studio urody, pracownia protetyczna oraz świadczące usługi leśne, consultingowe, prawne, IT.

Skip to content