Sprawna i skuteczna administracja miasta Bielska-Białej (2010-2012)

Loading...
Loading...
Loading...

Stowarzyszenie współpracowało ściśle z Urzędem Miasta w Bielsku-Białej przy realizacji projektu skierowanego do pracowników Urzędu – w ramach działania 5.2.1 PO KL– „Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej”. Projekt był realizowany w partnerstwie. Liderem projektu było Stowarzyszenie, a Partnerem – Miasto Bielsko-Biała. Projekt zakładał realizację szerokiego wsparcia dla pracowników Urzędu (szkolenia tematyczne np. KPA, szkolenia językowe, szkolenia komputerowe, szkolenia związane z procedurami obowiązującymi w Urzędzie. Wsparcie dotyczyło też pomocy we wdrażaniu lub usprawnianiu procedur m.in. partnerstwa publiczno-prywatnego, konsultacji społecznych, systemu zarządzania jakością. Współpraca dotyczyła aspektów bieżących (współpraca zespołów projektowych po stronie Lidera i Partnera), jak również aspektów strategicznych (funkcjonowanie Grupy Sterującej skupiającej osoby decyzyjne po stronie Lidera i Partnera). Projekt był realizowany w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Skip to content