„Stworzenie strategii rozwoju Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” – Projekt PROO 1A

Loading...
Loading...
Loading...

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości otrzymało dotację w wysokości 348.000 zł na realizację projektu „Stworzenie strategii rozwoju Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO. Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie strategii programowej Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości określającej dalsze kierunki działania BCP, profesjonalizację usług oraz rozwój instytucjonalny – podniesienie standardu warunków lokalowych. W ramach projektu planowane jest również utworzenie Punktu Wsparcia Przedsiębiorczości. Projekt będzie realizowany w od 10.2023-09.2025.

Na rysunku widoczne są połączone 4 dłonie.
Skip to content