„Stworzenie strategii rozwoju Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” – Projekt PROO 1A

Loading...
Loading...
Loading...

SFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM ROZWOJU
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

NA LATA 2018-2030 PROO

Priorytet 1a

Stworzenie strategii rozwoju

Stowarzyszenia Bielskie Centrum

Przedsiębiorczości

WARTOŚĆ FINANSOWANIA 348 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 348 000 zł

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości otrzymało dotację w wysokości 348.000 zł na realizację projektu „Stworzenie strategii rozwoju Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO. Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie strategii programowej Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości określającej dalsze kierunki działania BCP, profesjonalizację usług oraz rozwój instytucjonalny – podniesienie standardu warunków lokalowych. W ramach projektu planowane jest również utworzenie Punktu Wsparcia Przedsiębiorczości. Projekt będzie realizowany w od 10.2023-09.2025.

Kończy się 2023 rok, a zarazem pierwsze trzy miesiące realizowanego przez nas projektu „Stworzenie strategii rozwoju Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a.

Efektem współpracy całego Zespołu oraz zaangażowanej Specjalistki jest wypracowana strategia rozwoju Stowarzyszenia dotycząca m.in. dywersyfikacji usług oraz zwiększenia jego rozpoznawalności.

Od stycznia zaczynamy wdrażać również strategię fundraisingową, która pokieruje nas w stronę stabilizacji finansowej oraz informacyjno-promocyjną mającą na celu wzmocnienie wizerunku Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Szkolenia i Warsztaty, w których uczestniczyliśmy pozwoliły spojrzeć z szerszej perspektywy na temat funkcjonowania Stowarzyszenia oraz współpracy organizacjami, przedsiębiorcami oraz osobami indywidualnymi.

Nasz cel na 2024 rok to utworzenie Punktu Wsparcia Przedsiębiorczości, w którego ofercie:

  • informacje o dostępnych źródłach finansowania dla przedsiębiorców,
  • konsultacje na etapie przygotowania wniosku oraz realizacji projektów,
  • szkolenia i spotkania informacyjne z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej -możliwości pozyskania dofinansowania, przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej czy pisania biznesplanów.

ZAPRASZAMY!

Projekt „Stworzenie strategii rozwoju Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a.

Na rysunku widoczne są połączone 4 dłonie.
Znaki graficzne prezentują logotypy w kolejności od lewej strony: pierwszy - logotyp Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego; drugi - logotyp Narodowego Instytutu Wolności; trzeci - zapis prezentujący informację: Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030 PROO; czwarty: logotyp Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Szkolenie 18.03: jak przygotować wniosek o dotację na start

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 13 marca, 2024

Szkolenie „Jak przygotować wniosek o dotację na start” – dodatkowy termin: 18 marca 2024 (poniedziałek) o godzinie 10:00

Szkolenie 13.03: jak przygotować wniosek o dotację na start

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 5 marca, 2024

Zapraszamy na szkolenie „Jak przygotować wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, – 13 marca 2024 (środa); 10:00 -12:00

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – weź udział w spotkaniu informacyjnym

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 1 lutego, 2024

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 15 lutego 2024 skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy europejskich, w szczególności do przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem środków UE. Spotkanie poprowadzą specjaliści z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach. Program spotkania Więcej informacji na stronie funduszeue.slaskie.pl Kiedy:  15 lutego 2024 r. (czwartek) O której: 10:00-12:00Jak: spotkanie stacjonarne, Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, ul Zacisze […]

Punkt wsparcia przedsiębiorczości

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 2 stycznia, 2024

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców. Informacje o dostępnych źródłach finansowania dla przedsiębiorców i na rozpoczęcie działalności, konsultacje na etapie przygotowania wniosku oraz realizacji projektów, szkolenia i spotkania informacyjne z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej -możliwości pozyskania dofinansowania, przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej czy pisania biznesplanów.

Skip to content