UWAGA !!! OD 30 SIERPNIA DO 10 WRZEŚNIA 2021 R. ODBĘDZIE SIĘ DRUGA TURA NABORU DO PROJEKTU „WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W CZECHOWICACH- DZIEDZICACH II”

Loading...
Loading...
Loading...

UWAGA !!! OD 30 SIERPNIA DO 10 WRZEŚNIA 2021 R. ODBĘDZIE SIĘ DRUGA TURA NABORU DO PROJEKTU „WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W CZECHOWICACH- DZIEDZICACH II”

BCP Opublikowane: 4 sierpnia, 2021

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z partnerem Gminą Czechowice-Dziedzice od stycznia 2021r. rozpoczęło realizację projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II” w ramach Poddziałania 7.3.3. „Promocja samozatrudnienia” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest wyłącznie do mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice.


O dotację na założenie działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby powyżej 30r. życia, niepracujące i należące do jednej z kategorii:

  • kobieta – w szczególności powracające po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,
  • osoba powyżej 50 roku życia,
  • o niskich kwalifikacjach
  • osób z niepełnosprawnościami 
  • osób długotrwale bezrobotnych 


Uczestnicy projektu: wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach, skorzystają z bezpłatnego doradztwa przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej, uzyskają :

  • bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł,
  • wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2.600,00 zł miesięcznie.

Osobiście dokumenty rekrutacyjne (Formularz Rekrutacyjny) można składać w:

– Biurze Projektu: Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” ul. Zacisze 5, Bielsko-Biała w godzinach otwarcia biura – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

– Siedzibie Partnera Projektu: na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1 w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do środy 7.30 – 15.30, w czwartki 7.30-17.30 oraz w piątki 7.30 -13.30.  lub w Wydziale Strategii i Rozwoju (po wcześniejszym umówieniu się) – biuro otwarte w godzinach: poniedziałki, środy, piątki od 7:30 do 15:30; wtorki, czwartki od 8:00 do 18:00.

 Regulamin Rekrutacji Uczestników 

Skip to content