WSPARCIE DLA GMIN Z OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH W RAMACH ŚLĄSKIEGO PAKIETU DLA GOSPODARKI

Loading...
Loading...
Loading...

WSPARCIE DLA GMIN Z OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH W RAMACH ŚLĄSKIEGO PAKIETU DLA GOSPODARKI

BCP Opublikowane: 27 stycznia, 2021

O pomoc finansową mogą ubiegać się gminy z terenów województwa śląskiego, położonych w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim i Beskidzie Żywieckim, w których turystyka jest kluczowa dla dalszego funkcjonowania.

W dniu 20.01.2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 138/206/VI/2021 w sprawie przyjęcia zasad udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom.

Pomoc finansowa stanowić będzie element rekompensaty dla gminy za utracone dochody budżetowe z tytułu decyzji podjętych przez organy tych gmin na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej skutkujących poprawą warunków funkcjonowania Przedsiębiorców, w tym poprawą ich płynności finansowej.

Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki będzie trwał 10 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tj. do dnia 03.02.2021 roku.

Więcej szczegółów na temat  konkursu pod adresem:

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/tablica_ogloszen/ogloszenie-elektronicznej-tablicy-ogloszen-z-dnia-2021-01-25.html

Skip to content