Informacja

Loading...
Loading...
Loading...

Informacja

BCP Opublikowane: 2 listopada, 2021

Informacja dla Uczestników projektu ” Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II” w ramach pierwszego naboru:

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego będzie odbywał się w charakterze ciągłym. Wnioski wraz z załącznikami powinny zostać złożone w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego, zgodnie z Regulaminem przyznawania środków.

Skip to content