Dotacje na działalność gospodarczą – Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dz. II (2021-2023)

Loading...
Loading...
Loading...

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z partnerem Gminą Czechowice-Dziedzice od stycznia 2021r. rozpoczęło realizację projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II” w ramach Poddziałania 7.3.3. „Promocja samozatrudnienia” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest wyłącznie do mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice.

Jego głównym celem jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 39 (26 kobiet/ 13 mężczyzn) przedsiębiorczych osób powyżej 30r. życia, niepracujących i należących do jednej z kategorii:

  • kobiet w szczególności powracających po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,
  • osób powyżej 50 roku życia,
  • o niskich kwalifikacjach
  • osób z niepełnosprawnościami
  • osób długotrwale bezrobotnych
  • oraz osób ubogich pracujących lub pracujących na umowach krótkoterminowych i cywilnoprawnych (do 120% minimalnego wynagrodzenia)
  • (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności).

Uczestnicy projektu Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dz. II: wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach, skorzystają z bezpłatnego doradztwa przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej, uzyskają bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, uzyskają wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2.600,00 zł miesięcznie.

Informacje pod nr tel. : 699 710 063; 33 496 02 00

Pliki do pobrania

Podsumowanie projektu Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 27 grudnia, 2022

Gmina Czechowice-Dziedzice wraz z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości od 1 stycznia 2021 r. realizuje projekt „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 39 przedsiębiorczych osób. Projekt jest adresowany do […]

Przedłużone wsparcie pomostowe – 3 nabór

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 9 listopada, 2022

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach 3 naboru organizowanego w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II”: NR WNIOSKU WYNIK 14/BCP/2022/PWP15/BCP/2022/PWP16/BCP/2022/PWP17/BCP/2022/PWP18/BCP/2022/PWP19/BCP/2022/PWP20/BCP/2022/PWP21/BCP/2022/PWP22/BCP/2022/PWP23/BCP/2022/PWP24/BCP/2022/PWP25/BCP/2022/PWP pozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywny

Informacja dla Uczestników Projektu – przedłużone wsparcie pomostowe

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 13 października, 2022

Informacja dla Uczestników projektu ” Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II” w ramach trzeciego naboru: Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego będzie odbywał się w charakterze ciągłym. Wnioski wraz z załącznikami powinny zostać złożone w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego, zgodnie z Regulaminem przyznawania środków.

Podstawowe wsparcie pomostowe – 3 nabór

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 20 czerwca, 2022

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach 3 naboru organizowanego w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II”: NR WNIOSKU WYNIK 1/BCP/2022/WP2/BCP/2022/WP3/BCP/2022/WP4/BCP/2022/WP5/BCP/2022/WP6/BCP/2022/WP7/BCP/2022/WP8/BCP/2022/WP9/BCP/2022/WP10/BCP/2022/WP11/BCP/2022/WP12/BCP/2022/WP pozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywny

Przedłużone wsparcie pomostowe – 2 nabór

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 20 maja, 2022

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach 2 naboru organizowanego w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II”: NR WNIOSKU WYNIK 1/BCP/2022/PWP2/BCP/2022/PWP3/BCP/2022/PWP4/BCP/2022/PWP5/BCP/2022/PWP6/BCP/2022/PWP7/BCP/2022/PWP8/BCP/2022/PWP9/BCP/2022/PWP10/BCP/2022/PWP11/BCP/2022/PWP12/BCP/2022/PWP13/BCP/2022/PWP pozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywny

Wyniki oceny biznesplanów – 3 tura naboru

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 17 maja, 2022

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny biznesplanów w ramach 3 naboru organizowanego w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II”. Wynik punktowy jest średnią ocen obu oceniających. Gratulujemy wszystkim Uczestnikom Projektu! Nr biznesplanu Punktacja Wynik 4/BCP/2022/BP11/BCP/2022/BP6/BCP/2022/BP5/BCP/2022/BP12/BCP/2022/BP10/BCP/2022/BP3/BCP/2022/BP7/BCP/2022/BP9/BCP/2022/BP1/BCP/2022/BP2/BCP/2022/BP8/BCP/2022/BP 999897969592,5929292848475 pozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywnypozytywny

Informacja dla Uczestników projektu w ramach trzeciego naboru

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 5 maja, 2022

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będzie odbywał się w charakterze ciągłym od 18.05.2022. Wnioski można składać po podpisaniu umowy o wsparcie finansowe (w terminie do 14 dni od podpisania umowy). Nabór będzie odbywał się zgodnie z zapisami określonymi w Regulaminie. W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu.

Informacja dla Uczestników projektu – przedłużone wsparcie pomostowe

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 22 kwietnia, 2022

Informacja dla Uczestników projektu ” Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II” w ramach drugiego naboru: Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego będzie odbywał się w charakterze ciągłym. Wnioski wraz z załącznikami powinny zostać złożone w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego, zgodnie z Regulaminem przyznawania środków.

Biznesplany – nabór dla Uczestników Projektu (III tura)

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 8 kwietnia, 2022

Informacja dla Uczestników projektu ” Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II” w ramach trzeciego naboru: Zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości  informujemy, iż termin składania Biznesplanów zaplanowano od 25 kwietnia 2022 do 10 maja 2022r.. Biznesplan wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Regulaminie.

Wyniki 3 tury naboru w projekcie

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 17 marca, 2022

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Gminą Czechowice-Dziedzice informują o wynikach 2 etapu rekrutacji w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II” (nabór 3). Do projektu zostało zakwalifikowanych 12 osób: – 8 kobiet z najwyższą punktacją (w tym 7 bezrobotnych, 1 pracująca) – 4 mężczyzn z najwyższą punktacją (w tym 3 bezrobotnych, 1 pracujący) Poniżej przedstawiamy […]

Skip to content