Lista wniosków – pożyczki płynnościowe POIR

Loading...
Loading...
Loading...

Lista wniosków – pożyczki płynnościowe POIR

BCP Opublikowane: 11 marca, 2022

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy listy wniosków złożonych w ramach przeprowadzonego Naboru w dniach 03.03-07.03.2022 r.

Łączna wartość wszystkich złożonych wniosków wyniosła ponad 151 mln zł (375% alokacji)

Zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego:  „Pożyczka Płynnościowa POIR” wnioski z Podstawowej Listy Wniosków zostaną poddane ocenie formalnej w pierwszej kolejności.

Na etapie oceny formalnej każdy z Konsorcjantów procesujący dany wniosek będzie kontaktował się indywidualnie z Wnioskodawcą.

Skip to content