Nabór biznesplanów dla Uczestników Projektu „Twoja firma – mostem do sukcesu!” – 2 tura

Loading...
Loading...
Loading...

Nabór biznesplanów dla Uczestników Projektu „Twoja firma – mostem do sukcesu!” – 2 tura

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 14 marca, 2022

Zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości Kierownik projektu informuje, iż termin składania Biznesplanów rozpocznie się w dniu 28 marca 2022 r. i zakończy się 8 kwietnia 2022 r.

Biznesplany złożone przed, jak i po przedmiotowym terminie nie będą podlegały ocenie.

Biznesplan wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu, tj. w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, pok. 227 lub przesłać pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6 (decyduje data stempla pocztowego), w kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

wzór

Skip to content