Dotacje na działalność gospodarczą: Twoja firma – mostem do sukcesu! (2020-2023)

Loading...
Loading...
Loading...

Miasto Bielsko-Biała wraz ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości rozpocznie realizację projektu „Twoja firma – mostem do sukcesu!” w ramach Poddziałania 7.3.3. „Promocja samozatrudnienia”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 20 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. os. powyżej 50r. życia, kobiety, os.niepełnosprawne, os.długotrwale bezrobotne,os.o niskich kwalifikacjach  – mieszkańców Bielska-Białej.

Wszyscy uczestnicy projektu:

  • wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach,
  • skorzystają z bezpłatnego doradztwa,
  • uzyskają bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do
    23.050,00 zł,
  • uzyskają wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2.600,00 zł miesięcznie.

 

Informacje pod nr tel.: 699 710 063; 33 496 02 00

Pliki do pobrania

Przedłużone wsparcie pomostowe dla Uczestników projektu „Twoja Firma – mostem do sukcesu!”

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 1 września, 2022

Wyniki oceny biznesplanów

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 20 kwietnia, 2022

Poniżej wyniki oceny biznesplanów opublikowane na stronie Urzędu Miasta w Bielsku-Białej.

Wsparcie pomostowe dla Uczestników projektu „Twoja firma – mostem do sukcesu!”

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 7 kwietnia, 2022

Nabór biznesplanów dla Uczestników Projektu „Twoja firma – mostem do sukcesu!” – 2 tura

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 14 marca, 2022

Zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości Kierownik projektu informuje, iż termin składania Biznesplanów rozpocznie się w dniu 28 marca 2022 r. i zakończy się 8 kwietnia 2022 r. Biznesplany złożone przed, jak i po przedmiotowym terminie nie będą podlegały ocenie. Biznesplan wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze […]

Wyniki rekrutacji – 2 nabór

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 3 marca, 2022

Miasto Bielsko-Biała informuje o zakończeniu rekrutacji w projekcie „Twoja firma – mostem do sukcesu!” Poniżej znajdują się listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu oraz osób znajdujących się na liście rezerwowej (osobne dla kobiet i mężczyzn): Poniżej lista przyznanej punktacji (ocena merytoryczna wniosków) po zakończeniu procedury odwoławczej:

Wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 11 lutego, 2022

Poniżej wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych w drugiej turze naboru:

Spotkanie

BCP Opublikowane: 20 stycznia, 2022

Zapraszamy na spotkanie informacyjne online dotyczące drugiej tury naboru w projekcie: 27.01.2022 o godzinie 15:00. Zgłoszenia pod adresem: dotacje@bcp.org.pl

II tura naboru

BCP Opublikowane: 10 stycznia, 2022

Informujemy, że od 20 stycznia do 3 lutego 2022 r.,  można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu „Twoja firma – mostem do sukcesu”, w ramach II tury naboru – ogłoszenie o naborze. Rekrutacja do Projektu, w ramach II tury, będzie prowadzona w 4 etapach: ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych, ETAP 2: ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych, ETAP 3: ocena […]

Informacja dla uczestników projektu

BCP Opublikowane: 20 czerwca, 2021

Informacja dla Uczestników Projektu „Twoja firma – mostem do sukcesu!”: Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego będzie odbywał się w charakterze ciągłym. Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miasta w Bielsku – Białej oraz w Regulaminie przyznawanie środków.

Informacja dla uczestników projektu

BCP Opublikowane: 30 maja, 2021

Informacja dla Uczestników Projektu „Twoja firma – mostem do sukcesu!”: Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego trwać będzie od 22 czerwca 2021 r. do 21 lipca 2021 r.i odbywał się będzie w charakterze ciągłym. Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Regulaminie.

Skip to content