Podsumowanie projektu Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II

Loading...
Loading...
Loading...

Podsumowanie projektu Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 27 grudnia, 2022

Gmina Czechowice-Dziedzice wraz z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości od 1 stycznia 2021 r. realizuje projekt „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 39 przedsiębiorczych osób.

Projekt jest adresowany do mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice powyżej 30 roku życia – osób niepracujących, należących do jednej z poniższych kategorii:

 • kobiety, w szczególności powracające po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • oraz osób ubogich pracujących lub pracujących (powyżej 30 roku życia) na umowach krótkoterminowych i cywilnoprawnych (do 120% minimalnego wynagrodzenia) – z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Uczestnicy projektu, biorący w nim udział, otrzymali wsparcie w następujących formach:

 • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,
 • dodatkowe wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2600,00 zł miesięcznie,
 • bezpłatne szkolenia oraz wsparcie techniczne i merytoryczne przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

W ramach projektu 39. przedsiębiorców rozpoczęło działalność gospodarczą (26 kobiet i 13 mężczyzn), w tym:

 • 34 osoby bezrobotne lub bierne zawodowo,
 • 5 osób ubogich pracujących lub pracujących na umowach krótkoterminowych i cywilnoprawnych (do 120% minimalnego wynagrodzenia).

Firmy, które zostały utworzone w ramach projektu reprezentują następujące branże:

 • usługi budowlane i okołobudowlane (7),
 • usługi fryzjerskie i kosmetyczne (7), w tym: salony kosmetyczne (3), fryzjerskie (2), barberskie (1), podologiczne (1),
 • produkcja ozdób, dekoracji, ubrań, lalek, elementów użytkowych (7),
 • usługi projektowe (3),
 • usługi motoryzacyjne (3) – auto-detailing (2), mechanik samochodowy (1),
 • usługi z zakresu zdrowia i poprawy kondycji fizycznej (3) – położna, dietetyk, terapia dźwiękiem,
 • usługi groomerskie (2),
 • usługi gastronomiczne (2): produkcja gotowych posiłków (1), wyrób tortów rzemieślniczych (1),
 • handel (1),
 • inne (4) – produkcja lamp do samochodów specjalnych, usługi prawne, usługi ogrodnicze, szkolenia BHP, nauka gry na gitarze.

Charakterystyka wybranych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, utworzonych w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II”, znajduje się w pliku, który można pobrać poniżej.

Skip to content