UWAGA!! 320% łącznego limitu osiągnięte.

Loading...
Loading...
Loading...

UWAGA!! 320% łącznego limitu osiągnięte.

BCP Opublikowane: 3 marca, 2022

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 marca 2022 r. o godzinie 13:14 łączna wartość złożonych wniosków o „Pożyczkę Płynnościową POIR” przekroczyła 320% łącznego limitu środków .

Zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego: „Pożyczka Płynnościowa POIR” nabór wniosków trwa 3 dni robocze. Wnioski można składać do 7 marca 2022 r. Po przekroczeniu 250% alokacji, złożone wnioski zostaną zarejestrowane, ale znajdować się będą poza Listą Podstawową i Listą Rezerwową.


Skip to content