Zakończenie naboru wniosków.

Loading...
Loading...
Loading...

Zakończenie naboru wniosków.

BCP Opublikowane: 22 sierpnia, 2022

W dniu 30 czerwca 2022 roku Konsorcjum, którego Konsorcjantem jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, zakończyło udzielanie na rzecz MSP pożyczek płynnościowych POIR  na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 22 lutego 2022 r. Umowy Operacyjnej i Oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie skorzystania z prawa opcji z dnia 27.06.2022r.

Zakończenie naboru wniosków.

W ramach realizacji tego projektu Konsorcjum udzieliło pożyczek płynnościowych POIR firmom z sektora MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 na łączną kwotę 49 milionów złotych.Złożonych zostało 149 wniosków na  łączną kwotę wnioskowanych pożyczek ponad 151 mln zł. Ze wsparcia w ramach tego projektu, którego celem było zapewnienie przedsiębiorstwom MSP finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19 skorzystało ostatecznie 57 przedsiębiorców siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego.

Zapraszamy do skorzystania z oferty funduszu pożyczkowego stowarzyszenia – https://bcp.org.pl/fundusze-pozyczkowe/

Skip to content