CYFROWA GMINA – WSPARCIE W ZAKRESIE CYFRYZACJI DLA GMIN

Loading...
Loading...
Loading...

CYFROWA GMINA – WSPARCIE W ZAKRESIE CYFRYZACJI DLA GMIN

BCP Opublikowane: 4 października, 2021

18 października rozpocznie się pierwszy nabór wniosków w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.

Celem konkursu będzie wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie dla JST udzielane w formie grantów może być przeznaczone na zadania w ramach 4 obszarów:

1.      Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorząd

2.      Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych

3.      Edukacja cyfrowa dla JST

4.      Cyberbezpieczństwo

– Maksymalna intensywność dofinansowania projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

– Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 2 000 000 zł z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dofinansowania będzie wskazana dla każdej gminy w dokumentacji konkursowej z chwilą uruchomienia naboru.

Kwota ta będzie wyliczona w oparciu o następujący wzór dostępny TUTAJ

Konkurs podzielony  będzie na 4 rundy, a każda gmina będzie miała wyznaczoną dla siebie rundę.

Listę gmin w pierwszej rundzie będzie można poznać 18 października –w dniu pierwszego naboru.

Nabór będzie trwał 30 dni. 

Ważne

W ramach przyznanego Grantu obligatoryjna jest realizacja zadania związanego z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa, zgodnie z zakresem oraz określonym formularzem stanowiącym element dokumentacji.

Szczegóły wraz z dokumentacją są dostępne TUTAJ

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Skip to content