DOTACJE DLA OSÓB W WIEKU 18-29 LAT ZAMIESZKUJĄCYCH SUBREGION POŁUDNIOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, KTÓRE PLANUJĄ ROZPOCZĄĆ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Loading...
Loading...
Loading...

DOTACJE DLA OSÓB W WIEKU 18-29 LAT ZAMIESZKUJĄCYCH SUBREGION POŁUDNIOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, KTÓRE PLANUJĄ ROZPOCZĄĆ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

BCP Opublikowane: 30 lipca, 2021

Informujemy, że rozpoczyna się trzeci nabór do projektu „Południowy Okręg Przedsiębiorczości”.

Formularz Rekrutacyjny można składać od 30 lipa 2021r. od. godz. 8:00 w biurze projektu lub wysłać pocztą zgodnie z Regulaminem Rekrutacji. Rekrutacja potrwa do 18 sierpnia 2021r. do godz. 16:00.

O udział w projekcie mogą ubiegać się wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z subregionu południowego województwa śląskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu KC),które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 z powodu pandemii COVID-19.

Uczestnik projektu otrzyma kompleksowe wsparcie:

·        szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

·        wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 23.050 zł,

·        wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 2.600 zł przez 6 miesięcy

W zakładce – Dokumenty projektu – umieszczony jest Regulamin Rekrutacji, Formularz Rekrutacyjny i pozostałe dokumenty. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o zapoznanie się w ww. dokumentami.


W trzecim naborze przewidziane jest zakwalifikowanie min. 9 Uczestników do udziału w projekcie.

Biuro projektu ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała
Osoba kontaktowa: Sylwia Cichoń – 530 293 680, s.cichon@wektor.org.pl;
Ewelina Kosatka e.kosatka@wektor.org.pl

Skip to content