DOTACJE NA ROZWÓJ ISTNIEJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENACH WIEJSKICH

Loading...
Loading...
Loading...

DOTACJE NA ROZWÓJ ISTNIEJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENACH WIEJSKICH

BCP Opublikowane: 14 lipca, 2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłosiła dwa konkursy w zakresie  wsparcia istniejącej działalności gospodarczej.

Nabory wniosków ogłoszonych konkursów odbędą się w terminie od 30.08.2021 do 13.09.2021r.

→ Nabór nr 8/2021 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność– przez rozwijanie działalności gospodarczej.

  • Kto może wnioskować – podmioty/osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Warunki:

– Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na terenie jednej z gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Szczyrk, Ustroń, Wisła oraz Zebrzydowice (w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej powyższe warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki).

– Inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą

siedziba lub jej oddział znajduje się na ww. obszarze

  • Forma wsparcia:

Refundacja do 300 000,00 zł

  • Intensywność pomocy: do 50% kosztów kwalifikowalnych

→ Nabór nr 10/2021 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność– przez rozwijanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki/okołoturystyki.

  • Kto może wnioskować – podmioty/osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obszarze turystyki/okołoturystyki

Warunki:

– Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na terenie jednej z gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Szczyrk, Ustroń, Wisła oraz Zebrzydowice (w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej powyższe warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki).

– Inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą

siedziba lub jej oddział znajduje się na ww. obszarze

  • Forma wsparcia:

Refundacja do 300 000,00 zł

  • Intensywność pomocy: do 50% kosztów kwalifikowalnych

Szczegóły są dostępne TUTAJ

Skip to content