DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB DO 29 ROKU ŻYCIA

Loading...
Loading...
Loading...

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB DO 29 ROKU ŻYCIA

BCP Opublikowane: 8 kwietnia, 2021

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach od czerwca 2021r.rozpocznie się rekrutacja do projektu Własna firma z POWER-em realizowanego przez Centrum Rozwoju Kariery Piotr Miernik.

Adresatami projektu są osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy z wieku 18-29 lat zamieszkujące lub uczące się (w formie niestacjonarnej) na terenie Subregionu Południowego Woj. Śląskiego, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Wyjaśnienie

W skład Subregionu Południowe wchodzą gminy powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i miasto Bielsko-Biała.

Planowane są 2 etapy rekrutacji:

1 – czerwiec –lipiec 2021 r.(23 osoby);

2 –  styczeń-luty 2022 r. (20 osób).

Zakres wsparcia:

– kompleksowe wsparcie szkoleniowe (szkolenia dla osób chcących założyć działalności gospodarczą na trzech różnych poziomach zaawansowania),

– wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnych dotacji w wysokości 23050 zł,

– wsparcie pomostowe w wysokości 2600 zł brutto miesięcznie,

– wsparcie towarzyszące (zwrot kosztów dojazdów za spotkania w ramach projektu, refundacja kosztów opieki nad osobą zależną).

Strona projektu jest dostępna TUTAJ

Skip to content