NIEOPROCENTOWANE POŻYCZKI NA KURSY, SZKOLENIA, STUDIA PODYPLOMOWE

Loading...
Loading...
Loading...

NIEOPROCENTOWANE POŻYCZKI NA KURSY, SZKOLENIA, STUDIA PODYPLOMOWE

BCP Opublikowane: 7 września, 2021

Osoby indywidualne planujące ubiegać się o dofinansowanie na podniesienie kwalifikacji mogą skorzystać z pożyczek na kształcenie, czyli  środków zwrotnych – nieoprocentowanych.

Pożyczki udzielane są w ramachProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwóji przewidują umorzenie do 25 % pożyczonego kapitału.

Oferta skierowana jest do osób:

– pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.
– zarówno dla pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.)
– które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.


W ramach obu przedstawionych poniżej projektów osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.  

1.       Pożyczki na kształcenie – „Inwestuj w rozwój ” to nieoprocentowana pomoc zwrotna dla Uczestnika projektu:

•             wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 30.000 zł,

•             bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.)

•             minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy,

•             istnieje możliwość umorzenia 25% kwoty pożyczki (20% + dodatkowe 5%),

Informacje na temat tej formy wsparcia, jak również Regulamin udzielania pożyczek wraz z wzorami niezbędnych dokumentów zamieszczono na stronie projektu Inwestuj w rozwój ”

Wnioski o pomoc zwrotną są składane za pomocą systemu wnioskowania online.
Dane kontaktowe – telefon do dyspozycji kandydatów w sprawach ogólnych i oceny formalnej (Fundacja Fundusz Współpracy)  22 450 98 45 lub 22 450 99 15.

Planowany termin naboru wniosków to 7 września tego roku.

 
2.        Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej (OPEN) – jest to fundusz udzielający pożyczek na preferencyjnych warunkach, a jego celem i głównym założeniem jest zwiększenie dostępności różnych form edukacji wśród osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Warunki ubiegania się o pożyczkę są zbliżone (jednak nie tożsame)  do pierwszej oferty maksymalna kwota 100 tys. zł / okres spłaty max 60 miesięcy / poziom umorzenia – 25%
(15 % + dodatkowe 10%) .

Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Projektu OPEN, a w razie pytań do kontaktu z pracownikami biura projektu działającego przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach: tel. 22 888 62 59 / 605 418 691

e-mail: kontaktopen@frp.pl

Wnioski o pomoc zwrotną są składane za pośrednictwem systemu wnioskowania online.

Planowany termin naboru wniosków to 6 września tego roku.

Skip to content