Czas na własną firmę

Loading...
Loading...
Loading...
logo: zegar i napis czas na własną firmę

Więcej informacji wkrótce.

Projekt skierowany będzie do osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia oraz zwolnionych

– z przyczyn niedotyczących pracownika.

Tel. 459 119 014

E-mail: dotacje@bcp.org.pl

Skip to content