Dotacje na działalność gospodarczą – Most do własnej firmy (2012/2013)

Loading...
Loading...
Loading...

Projekt Most do własnej firmy – Projekt 6.2. 2012/2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt był realizowany od 01.2012 do 11.2013

Most do własnej firmy to trzeci projekt realizowany przez Bielskie Centrum Przedsiębiorczości  w celu wspierania przedsiębiorczych mieszkańców powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielska-Białej w tym osób niepełnosprawnych oraz powyżej 45 roku życia.

Zgodnie z założeniami projektu w wyniku rekrutacji do projektu przystąpiło 18 kobiet i 14 mężczyzn po 45 roku życia – wśród nich 8 osób z niepełnosprawnościami

Z uwagi na specyfikę grupy, prócz dwóch bloków tematycznych związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej odbyły się dodatkowe szkolenia z zakresu:
– podstawowa obsługa komputera,
– autoprezentacja i komunikacja,
– marketing z elementami pozyskiwania klientów.

Wcześniej wspomniane 80 godzinne bloki tematyczne obejmowały:

I BLOK – Prowadzenie malej firmy krok po kroku :
– zakładania działalności gospodarczej,
– marketing firmy,
– zarządzanie firmą,
– biznes plan

II BLOK – Księgowość, podatki i ubezpieczenia w małej firmie:
–  ewidencja księgowa firmy
 – obowiązków względem ZUS i Urzędu Skarbowego.

Każdy Uczestnik Projektu przygotowywał biznesplan korzystając z wiedzy i doświadczenia profesjonalnego doradcy biznesowego. Po ocenie biznesplanów zarejestrowano  31 firm, których powstanie i rozwój był możliwy dzięki:
– dotacji na start w kwocie średnio 35tys. złotych,
oraz
– wsparciu pomostowemu podstawowemu i przedłużonemu przez pierwsze 6 do 12 miesięcy działalności w kwocie maksymalnej 1386 zł/m-c.
Wsparcie pomostowe pozwoliło na opłacenie składki ZUS oraz innych kosztów bieżących takich jak np.: czynsz, opłaty abonamentowe.

Dodatkowo w trakcie pierwszego roku działalności młodzi przedsiębiorcy mogli korzystać z bezpłatnej pomocy doradców biznesowych.

W ramach trzeciej edycji projektu Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej zarejestrowanych zostało  31 nowych firm w tym m.in.:

– branża budowlana – instacje wod-kan, co, gaz, nadzór budowlany, kosztorysowanie
-naprawa pojazdów samochodowych,
– poradnia leczenia dysleksji
– doradztwo w zakresie rozwoju osobistego oraz szkolenia i coaching,
– doradztwo prawne
– gastronomia obwoźna
– fizjoterapia, masaż,
– dystrybucja gier edukacyjnych i uchwytów dla osób z niepełnosprawnościami
oraz usługi kosmetyczne, tapicerskie, kamieniarskie.

Po 12 miesiącach  od założenia firm, przedsiębiorcy biorący udział w projekcie Most do własnej firmy rozpoczęli samodzielne funkcjonowanie. 

Skip to content