Dotacje na działalność gospodarczą – Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I (2018-2019)

Loading...
Loading...
Loading...

Projekt zakładał dotacje na działalność gospodarczą dla 9 osób – mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice z terenów objętych planem rewitalizacji. Uczestniczki projektu otrzymały wsparcie merytoryczne (szkoleniowe i doradcze) oraz finansowe (dotacja 25 324,14zł oraz wsparcie pomostowe 2000zł/ms przez 12ms). Projekt Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I – 7.3.2 RPO WSL RIT zrealizowany w latach 2018-2019. Był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt został zrealizowany w partnerstwie z gminą Czechowice-Dziedzice.

Skip to content