Zielone – Umiejętności – Kompetencje – Kwalifikacje – wsparcie rozwojowe osób dorosłych subregionu południowego w procesie transformacji

Loading...
Loading...
Loading...
logotypy funduszy unijnych

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,

PRIORYTET FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację

DZIAŁANIE

FESL.10.17 Kształcenie osób dorosłych – FST

Celem Projektu podniesienie umiejętności/kompetencji lub zmienienie/nabycie nowych kwalifikacji, umożliwiające rozwój w kierunku umiejętności zawodowych, cyfrowych, niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki.

Grupa docelowa: osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą nabywać kompetencje lub kwalifikacje, zamieszkałe / pracujące w powiatach: bielskim, cieszyńskim, żywieckim i mieście Bielsko Biała.

Projekt zakłada objęcia wsparciem 530 osób, z których minimum 488 podniesienie swoje kompetencje/kwalifikacje.

Działania Projektu obejmują:

  • wsparcie merytoryczne – w zakresie wspierania motywacji, analizy potrzeb rozwojowych, bilansu kompetencji;
  • wsparcie animacyjne – w zakresie obsługi Bazy Usług Rozwojowych, pomocy w dopasowaniu oczekiwań i specyficznych potrzeb do rodzaju, zakresu i samej organizacji usług w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych
  • wsparcie finansowe – dofinansowania na realizację usług rozwojowych, w tym studiów podyplomowych.

Łączna wartość projektu wynosi 5 224 680,69PLN w tym dotacja z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 4 963 446,65PLN

Dofinansowanie można otrzymać na usługi rozwojowe:

  • Szkolenia i kursy zawodowe, mające na celu nabycie nowych kwalifikacji lub ich podwyższenie
  • Mentoring i coaching
  • E-learning
  • Warsztaty
  • Studia podyplomowe

Limity dofinansowania w projekcie na osobę:

  • 10 000 PLN na studia podyplomowe
  • 5 000 PLN na jedną usługę rozwojową

Poziom dofinansowania: 95%

Więcej informacji na stronie : www.bur.bcp.org.pl

Skip to content