Pożyczka płynnościowa POIR – rusza nowy projekt!

Loading...
Loading...
Loading...

Pożyczka płynnościowa POIR – rusza nowy projekt!

BCP Opublikowane: 22 lutego, 2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lutego 2022r. Konsorcjum, którego  Liderem jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej podpisało Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi Pożyczka Płynnościowa POIR o wartości 40 000 000,00 zł, z którego udzielane będą pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego.

W skład Konsorcjum wchodzi 9 instytucji otoczenia biznesu: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Lider Konsorcjum), Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Bielsku-Białej, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce, Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu oraz Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie. 

Celem Projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19 przez wsparcie pożyczkami przedsiębiorstw sektora MŚP, które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. Pożyczki udzielane są na preferencyjnych warunkach: przedsiębiorstwa spłacają kapitał, natomiast oprocentowanie pokrywane jest w całości z funduszy projektu w ramach pomocy publicznej.  

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Projektu, gdzie znajdą Państwo dokumentację i informacje dotyczące pożyczek, w tym informacje o planowanym naborze.

Informacja o źródle finansowania:

Pożyczki udzielane będą dzięki projektowi realizowanemu przez BGK w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na podstawie umów z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem obu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19, przez wsparcie pożyczkami min. 3,4 tys. przedsiębiorstw, które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. Wartość projektu to 1,331 mld zł, z czego 1,228 mld zł z Funduszy Europejskich, sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w ramach inicjatywy REACT-EU.

Skip to content