ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Loading...
Loading...
Loading...

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

BCP Opublikowane: 8 kwietnia, 2021

Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego oraz Grupa Doradcza Projekt Spółka z o.o. zapraszają do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  w województwie Śląskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt skierowany jest do:

– przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa śląskiego,

– przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie województwa śląskiego.

W ramach Projektu oferowane są bezpłatne szkoleniach z zakresu:

  • organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i roli dziennego opiekuna,
  • standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 wraz z opieką nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki,
  • finansowania tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz realizacja obowiązku sporządzania sprawozdań,
  • przygotowania biznesplanu (planu działań) w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz współpraca publiczno-prywatna.

Ponadto uczestnicy projektu będą mieli dostęp do dedykowanej platformy e-learningowej 24h/7dni w tygodniu; stanowiącej uzupełnienie tradycyjnych szkoleń; w tym dodatkowych modułów szkoleniowych:

Rekrutacja ma charakter ciągły i otwarty.

W chwili obecnej; ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju; szkolenia będą realizowane w formie on-line. W momencie poprawy sytuacji epidemiologicznej szkolenia będą mogły przybrać formę stacjonarną, będzie to uzgadniane z kolejnymi grupami chętnych do wzięcia udziału w projekcie uczestników.

Z ramienia projektu osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Katarzyna Surma – kontakt: e-mail: slaskiezlobki@gmail.com tel: 692 341 714

Szczegóły wraz z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, Formularzem zgłoszeniowym do projektu i Oświadczeniem uczestnika projektu znajdą Państwo TUTAJ

Skip to content