Wyniki oceny Formularzy Rekrutacyjnych -3 nabór

Loading...
Loading...
Loading...

Wyniki oceny Formularzy Rekrutacyjnych -3 nabór

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 28 lutego, 2022

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Gminą Czechowice-Dziedzice informują o wynikach trzeciego naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II”.

Poniżej znajduje się lista rankingowa. Ocena pozytywna jest jednoznaczna z zaproszeniem do kolejnego etapu rekrutacji – na rozmowę z doradcą zawodowym.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, aby uzyskać ocenę pozytywna należało otrzymać min 60% punktów (tj. 30 pkt.). Podana punktacja jest średnią z ocen dwóch oceniających.

Skip to content