Wyniki rekrutacji – 2 nabór

Loading...
Loading...
Loading...

Wyniki rekrutacji – 2 nabór

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 3 marca, 2022

Miasto Bielsko-Biała informuje o zakończeniu rekrutacji w projekcie „Twoja firma – mostem do sukcesu!” Poniżej znajdują się listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu oraz osób znajdujących się na liście rezerwowej (osobne dla kobiet i mężczyzn):


Poniżej lista przyznanej punktacji (ocena merytoryczna wniosków) po zakończeniu procedury odwoławczej:

Skip to content