Projekty

Loading...
Loading...
Loading...

Projekty realizowane

Zielony Inkubator Pomysłów

Więcej szczegółów wkrótce.

Więcej
Czas na własną firmę

Więcej informacji wkrótce.

Więcej
Zielone – Umiejętności – Kompetencje – Kwalifikacje – wsparcie rozwojowe osób dorosłych subregionu południowego w procesie transformacji

Dofinansowanie na usługi rozwojowe: szkolenia i kursy zawodowe, mentoring i coaching, e-learning, warsztaty, studia podyplomowe.

Więcej
Wsparcie inicjatyw lokalnych i NGO: Śląskie NOWEFIO 2024-2026

Wspieranie inicjatyw lokalnych oraz rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych w formie tzw. małych grantów.

Więcej
Wsparcie NGO: OWES obszaru południowego 2024-2029

Dotacje na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Więcej
„Stworzenie strategii rozwoju Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” – Projekt PROO 1A

W ramach projektu można skorzystać z usług Punktu Wsparcia Przedsiębiorczości (bezpłatne usługi informacyjne/ doradcze/ szkoleniowe z zakresu przedsiębiorczości)

Więcej

Projekty zakończone

Wsparcie NGO: Działasz! Pokaż się! Rozwijaj! – pakiety marketingowe 2 edycja (2022)

W ramach zadania publicznego ze środków Urzędu Miasta Bielska-Białej zrealizowano 10 pakietów marketingowych dla organizacji pozarządowych z Bielska-Białej, w wyniku których zostały wykonane m.in.: banery, ulotki, wizytówki, roll-upy, logotypy, strony internetowe, kampanie promocyjne w mediach społecznościowych i inne.

Pożyczki płynnościowe POIR – wsparcie przedsiębiorców w związku z COVID-19 (2022)

Celem projektu było przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19 przez wsparcie pożyczkami preferencyjnymi przedsiębiorstw (MŚP z woj. śląskiego), które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. Projekt realizowany w konsorcjum w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój .

Więcej
Wpieranie inicjatyw lokalnych -Śląskie NOWEFIO 2021-2023

Udzieliliśmy dofinansowania do 56 inicjatyw lokalnych (39 realizowanych przez grupy nieformalne) oraz 110 grantów na wzmocnienie instytucjonalne młodych organizacji pozarządowych.

Więcej
Dotacje na działalność gospodarczą – Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dz. II (2021-2023)

W ramach projektu 39 mieszkańców gminy Czechowice-Dz. rozpoczęło działalność gospodarczą. Wszyscy otrzymali wsparcie merytoryczne i finansowe. Projekt zrealizowany w partnerstwie z Gminą Czechowice-Dziedzice.

Więcej
Wsparcie NGO: Działasz! Pokaż się! Rozwijaj! – pakiety marketingowe (2021)

W ramach zadania publicznego ze środków Urzędu Miasta Bielska-Białej zrealizowano 16 pakietów marketingowych dla organizacji pozarządowych z Bielska-Białej, w wyniku których zostały wykonane m.in.: plakaty, ulotki, reklamy w radiu, szyldy, logotypy, wizytówki, strony internetowe, kampanie promocyjne w mediach społecznościowych i inne.

Dotacje na działalność gospodarczą: Twoja firma – mostem do sukcesu! (2020-2023)

Projekt zrealizowany w partnerstwie z Miastem Bielsko-Biała. W ramach projektu 30 osób otrzymało wsparcie finansowe oraz merytoryczne.

Więcej
Kompetentny Śląsk – usługi rozwojowe dla MŚP (2020-2023)

Projekt: „KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” realizowany był w ramach PSF.
Celem Projektu było poprawienie kompetencji i kwalifikacji kadry zarządzającej i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. w projekcie wzięło udział ponad 3 tys. osób, podpisano 1284 umów.

Więcej
Pożyczki NA START: 0,25% (2018-2023)

Unijna pożyczka do 120 tys. na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Preferencyjne oprocentowanie – 0,25%.

Więcej
Wsparcie NGO: OWES obszaru bielskiego (2018-2023)

Dotacje na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Więcej
Dotacje na działalność gospodarczą – Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I (2018-2019)

Projekt zakładał dotacje na działalność gospodarczą dla 9 osób – mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice. Uczestniczki projektu otrzymały wsparcie merytoryczne (szkoleniowe i doradcze) oraz finansowe. Projekt zrealizowany w partnerstwie z gminą Czechowice-Dziedzice.

Więcej
Dotacje na działalność gospodarczą: Twoja firma – Twój sukces! (2018-2019)

Projekt zrealizowano w partnerstwie z Miastem Bielsko-Biała oraz Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. 20 mieszkańców Bielska-Białej założyło firmy i otrzymało wsparcie na rozpoczęcie działalności – finansowe oraz merytoryczne.

Centrum Usług Rozwojowych w woj. śląskim (2017-2021)

Projektu pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników” (PSF). W ramach projektu podpisano 1650 umów, we wsparciu wzięło udział ponad 3100 osób.

Więcej
Badanie sektora organizacji pozarządowych (2015)

Badanie realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego. Celem było zobrazowanie stanu sektora ekonomii społecznej w regionie i dostarczenie zaleceń pod kątem lepszego wykorzystania środków unijnych dla NGO oraz planowaniu dalszej ścieżki rozwoju organizacji.

Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich (2015-2021)

Projekt LPI Bielsko realizowany był w latach 2015-2021. Punkt świadczył bezpłatne usługi informacyjne na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej. Punkt zrealizował ponad 20 tyś. konsultacji.

CSR – Celuj w Swój Rozwój (2015)

W ramach projektu założono inkubację innowacji społecznych – partnerstwa społeczno-prywatne poprzez działania edukacyjne, tworzenie bazy potrzeb biznesu i edukację MŚP i NGO w zakresie tworzenia wspólnych inicjatyw w kierunku zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju organizacji.

Więcej
Wsparcie NGO: OWES subregionu południowego (2015-2018)

Projekt zakładał wsparcie merytoryczne i tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, animowanie społeczności lokalnej, wsparcie biznesowe oraz inicjowanie partnerstw lokalnych. Łącznie utworzono 86 miejsc pracy i wsparto 265 Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt zrealizowano w partnerstwie z Miastem Bielsko-Biała oraz Stowarzyszeniem Teatr Grodzki, w ramach 9.3.1 RPOWSL.

Wsparcie NGO: OWES subregionu południowego (2013-2015)

Projekt zrealizowany w latach 2013-2015, zakładał wsparcie merytoryczne i tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, animowanie społeczności lokalnej, wsparcie biznesowe oraz inicjowanie partnerstw lokalnych. Łącznie utworzono 41 miejsc pracy i wsparto 208 Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt zrealizowano w partnerstwie z PCPR w Bielsku-Biełej w ramach 7.2.2 POKL.

Punkt Konsultacyjny KSU (2012-2014)

Usługi doradcze w zakresie administracyjno-prawnych aspektów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dotacje na działalność gospodarczą – Most do własnej firmy (2012/2013)

Projekt zrealizowany w latach 2012-2013. W ramach projektu powstało 31 firm, uczestnicy skorzystali ze wsparcia finansowego i merytorycznego.

Więcej
Dotacje na działalność gospodarczą – Krok do własnej firmy (2011/2012)

Projekt zrealizowany w latach 2011-2012. W ramach projektu powstało 31 firm, uczestnicy skorzystali ze wsparcia finansowego i merytorycznego.

Więcej
Dotacje na działalność gospodarczą – Droga do własnej firmy (2010/2011)

Projekt zrealizowany w latach 2010-2011. W ramach projektu powstało 27 firm, uczestnicy skorzystali ze wsparcia finansowego i merytorycznego.

Więcej
Sprawna i skuteczna administracja miasta Bielska-Białej (2010-2012)

Projekt zrealizowany w partnerstwie z Miastem Bielsko-Biała. Celem projektu było wsparcie dla pracowników Urzędu (m.in. tematyczne wsparcie szkoleniowe, wsparcie we wdrażaniu i usprawnianiu procedur).

Więcej
Punkt Konsultacyjny KSU (2008-2012)

Udzielanie informacji w zakresie administracyjno-prawnych zasad i warunków korzystania z programów pomocy publicznej i innych źródeł finansowania działalności gospodarczej, w tym ze środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

Szkolenia dla NGO – WES – Wsparcie Ekonomii społecznej 2008/2010

Projekt skierowany był do podmiotów Ekonomii Społecznej na terenie województwa śląskiego – szkolenia dla NGO w latach 2008-2010.

Regionalny Ośrodek EFS (2005-2013)

Bezpłatne wsparcie szkoleniowe/ doradcze/ animacyjne/ informacyjne dla podmiotów, które chcą skorzystać z wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego lub otrzymali już dotację. Ofertą ROEFS objęto ponad
tysiąc organizacji pozarządowych i osób fizycznych.

Pożyczki dla małych firm (2005)

Fundusz Wsparcia Małych Przedsiębiorstw budowanych w Polsce przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach SPO WKP, lata 2004-2006 działanie 1.2 – Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego

Pożyczki na rozwój MŚP (2002)

Fundusz dla Małych i Średnich Przedsiębiorców MSP finansowany z budżetu państwa, realizowany przez PARP.

Pożyczki na rozwój firm (2002)

Fundusz ze środków Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Pożyczki dla firm dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych (2001)

Fundusz Powodziowy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych program realizowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i PARP

Pożyczki na działalność gospodarczą dla osób bezrobotnych (1995)

Działanie w ramach Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Tor #10, program Banku Światowego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Skip to content