Projekty

Loading...
Loading...
Loading...

Projekty realizowane

Pożyczki NA START (0,25%)

Unijna pożyczka do 120 tys. na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oprocentowanie jedynie 0,25%!

Więcej
Śląskie NOWEFIO 2021-2023

Projekt „Śląskie NOWEFIO 2021-2023” wykorzystuje mechanizm regrantingu na wspieranie inicjatyw lokalnych w formie tzw. małych grantów. Projekt zapewnia możliwość realizacji działań przez grupy nieformalne.

Więcej
Kompetentny Śląsk – usługi rozwojowe dla MŚP

Projekt: „KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” realizowany jest przez Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej ( Operator PSF). Cel Projektu: poprawienie kompetencji i kwalifikacji kadry zarządzającej i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej
OWES obszaru bielskiego

Dotacje na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Więcej
Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dz. II

Projekt skierowany jest wyłącznie do mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice.

Więcej
Twoja firma – mostem do sukcesu!

Projekt skierowany jest wyłącznie do mieszkańców Miasta Bielsko-Biała. Dotacja na uruchomienie firmy (23.050zł) i wsparcie pomostowe (2600zł/mies.).

Więcej
Pożyczki płynnościowe POIR – wsparcie przedsiębiorców w związku z COVID-19

Pożyczki płynnościowe POIR

Więcej

Projekty archiwalne

Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I – 7.3.2 RPO WSL RIT
Twoja firma – Twój sukces! – Projekt 7.3.2 RPO WSL RIT
CSR – Celuj w Swój Rozwój – FIO
Więcej
Punkt Konsultacyjny KSU
OWES subregionu południowego – projekt 7.2.2 POKL
Regionalny Ośrodek EFS
Most do własnej firmy – Projekt 6.2. 2012/2013
Więcej
Krok do własnej firmy – Projekt 6.2 2011/2012
Więcej
Sprawna i skuteczna administracja miasta Bielska-Białej
Więcej
Droga do własnej firmy – Projekt 6.2 2010/2011
Więcej
WES – Wsparcie Ekonomii społecznej 2008/2010
LPI Bielsko – Punkt Informacyjny o Funduszach Unijnych

Rolą Punktu jest udzielanie informacji o dostępnych możliwościach pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie 2014-2020.

Centrum Usług Rozwojowych w woj. śląskim

Projektu pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”

Skip to content